Κοινωνική ευθύνη
111sb
bs2

Πράσινη ανάπτυξη, Προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια

Η ασφάλεια είναι η κατώτατη γραμμή για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις και επίσης μια από τις βασικές ανταγωνιστικές δυνάμεις για τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν και να αναπτυχθούν με υψηλή ποιότητα.

Ως χημική επιχείρηση με βασικό πυρήνα την ανεξάρτητη έρευνα και ανάπτυξη και την τεχνολογική καινοτομία, Τηρείτε την περιβαλλοντική ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη ως το κέντρο της επιχειρηματικής φιλοσοφίας, τηρείτε αυστηρά και εφαρμόζετε συστήματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ασφάλεια, έχουν καλή ποιότητα, περιβάλλον, επαγγελματική σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας.

Από την έρευνα και την ανάπτυξη, την προμήθεια πρώτων υλών και την παραγωγή έως την εφαρμογή του πελάτη, θα αξιολογήσουμε διεξοδικά την ασφάλεια των προϊόντων και ταυτόχρονα θα διαμορφώσουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα δεν θα αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Επιπλέον, στην εταιρεία μας, η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων είναι ψηλά στην ημερήσια διάταξη, θα πάμε σε σωματικές εξετάσεις για όλους τους εργαζόμενους που οργανώνει τακτικά.

bs3