Κοινωνική ευθύνη

Επιδεικνύει μια κοινωνική συνείδηση ​​καλύπτει αυτές τις κύριες πτυχές

Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας

Δίνοντας προσοχή στην ανάπτυξη των εργαζομένων, παρέχουμε ισχυρή εγγύηση για όλες τις πτυχές της ζωής των εργαζομένων.Η εταιρεία τηρεί τον τρόπο συνδυασμού μέτρων ρουτίνας φροντίδας και χαρακτηριστικών δραστηριοτήτων για την εφαρμογή της φροντίδας του προσωπικού, μέσω της διενέργειας διαφόρων δραστηριοτήτων όπως η συγκρότηση ομάδας, η φροντίδα για την επαγγελματική τους ζωή.Κάθε Ημέρα της Γυναίκας, ο γάμος των εργαζομένων, ο τοκετός και η ασθένεια, δίνουν ευλογίες ή συλλυπητήρια.

2222
4444
1111
3333

Συμμετείχε ενεργά σε διάφορες κοινωνικές δημόσιες υπηρεσίες

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, συνεργαστήκαμε με τις τοπικές κοινότητες σε μέρος του εργοστασίου μας, δημιουργήσαμε τοποθεσίες δοκιμών νουκλεϊκών οξέων και οργανώσαμε τους υπαλλήλους να είναι εθελοντές πρόληψης επιδημιών, ώστε να συμβάλουμε στην πρόληψη και τον έλεγχο του COVID και στην κατασκευή ενός αρμονική κοινότητα.

44
22
66
Συμμετείχε ενεργά σε διάφορες κοινωνικές δημόσιες υπηρεσίες (2)
Συμμετείχε ενεργά σε διάφορες κοινωνικές δημόσιες υπηρεσίες (1)

Αγαπήστε το παρόν και δημιουργήστε το μέλλον, Πραγματοποιήστε εθελοντικές δραστηριότητες δενδροφύτευσης

Σεβασμός στη ζωή, σεβασμός στη φύση!

22

Συνεργασία με την κυβέρνηση, τους πελάτες και τους προμηθευτές

Στόχος μας είναι να κατασκευάσουμε μια αλυσίδα αξίας από θερμοπλαστικό ελαστομερές, vegan δέρμα, φιλμ & ύφασμα και πρόσθετα σιλικόνης υψηλής απόδοσης που να είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη...

Η συνεργασία σε όλη την αλυσίδα αξίας είναι ζωτικής σημασίας!Συνεργαζόμαστε ενεργά με ομάδες ενδιαφερομένων και εκθέσεις και φόρουμ και συνόδους κορυφής οργανισμών του κλάδου, για να μοιραστούμε προϊόντα, γνώσεις, τεχνολογίες και λύσεις για πολιτικές και να προωθήσουμε στρατηγικές συνεργασίες.Ας εργαστούμε μαζί για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον!

11
veve